Renovera din skorsten

 

Om din skorsten börjar bli gammal och otät så kan du renovera den för att den skall hålla måttet

En skorstensrenovering är ett bra alternativ om din skorsten börjar läcka och du inte vill behöva byta ut hela skorstenssystemet. Det finns många olika anledningar till varför din skorsten kan behöva renoveras, skador på grund av ålder, soteld, sättningar eller kondens är några av de vanligaste alternativen. Börjar rökkanalerna läcka så kan det komma in rökgaser som är både giftiga och brandfarliga i ditt hem och det vill vi alla undvika. Det spelar ingen roll vart eller varför din skorsten läcker, det går nästan alltid att reparera den så att skorstenen blir tät igen. Har du en murad skorsten så kan du till exempel installera insatsrör av rostfritt stål i dina rökkanaler, de tål hög värme och ser till så att du slipper gas och rök i ditt hem. Ett annat alternativ är att du tätar skorstenens insida med ett keramiskt bruk, detta är både säkert och kostnadseffektivt samtidigt som din skorsten blir både rök- och gastät. Skorstenen får på detta sätt en slät insida som ger ett bättre drag och minskar risken för sotavlagringar, och ju mindre sotavlagringar du får, desto lägre blir risken för soteld. En skorstensreparation ställer höga krav på både reparatören och materialet som skall användas så det bästa är att anlita en kvalificerad fackman. Skorstenen måste sedan besiktigas och täthetsprövas utav din skorstensfejarmästare innan den får tas i bruk igen. Innan du anlitar någon för att renovera din skorsten så kan du hos många företag få en kostnadsfri bedömning utav skorstenen där fackfolket talar om för dig vad som behöver göras för att skorstenen skall bli i bra skick igen.

Vänd dig gärna till någon utav våra annonsörer för att få mer information om skorstensrenoveringar.

 

Redaktionen tipsar

Miljö- och klimatförändringar är något som berör alla människor. Du kanske inte har möjlighet att göra allt men du kan alltid göra något...
Allt för många bostäder har problem med fukt och dålig lukt Många av problemen går dessutom att avhjälpa med hjälp av en avfuktare. Det kan...
  Visst är uppvärmningsfrågan i våra hem något som tål att funderas på. Huvudbryet och tankarna på alla tusenlappar det kostar oss varje år...

Annonser

Utvalda varumärken

Premodul skorstenssystem. Vinklad, schaktfri och rostfri. Testa vår nya skorstensberäknare!
Ett komplett sortiment av skorstensprodukter
Oisolerade skorstenar för både ved- och pelletseldning i emaljerat stål.
Schiedel – Ledare i Europa i skorstenen och värmeinstallation.