Fastighetsvärme

När det handlar om värmeförsörjning till kommersiella fastigheter och flerbostadshus ställs det helt andra och mycket högre krav på anläggningen än vanligt. Värmeanläggningen måste producera värme och varmvatten utan avbrott och kunna fjärrövervakas. Ekonomin är nästa viktiga punkt då vi kanske har fastigheter med hundratals lägenheter eller stora industrifastigheter. En relativt blygsam skillnad i energiförbrukning kan bli enorma summor pengar på lite sikt. Priset på själva produkten är kanske inget som man skall stirra sig blind på.

Utvalda varumärken

Fastighetsvärmepump som sparar på mer än ett sätt i flerbostadshus och kommersiella fastigheter.
Nu kan också hyres- och industrifastigheter leva på luft. Ta ett krafttag mot höga uppvärmningskostnader i din fastighet.
Komplett utbud för industriella tillämpningar omfattar effektiva energisystem för energisnål försörjning av värme.
Energisparande och miljövänliga fastighetsvärmepumpar med optimerad verkningsgrad och tekn
Miljövänlig värme för fastigheter, skolor, industrier, kyrkor, äldreboenden i befintliga pannrum men även som närvärmecentraler.

Nyheter

NIBE F1355-28
NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump.

Fastighetsvärme

Värmelösningar till kommersiella fastigheter (Fastighetsvärme)

fastighetsvärme för kommersiella fastigheterNär det handlar fastighetsvärme och värmeförsörjning till kommersiella fastigheter och flerbostadshus ställs det helt andra och mycket högre krav på anläggningen än vanligt. Värmeanläggningen måste producera värme och varmvatten utan avbrott och kunna fjärrövervakas.

Ekonomin är nästa viktiga punkt då vi kanske har fastigheter med hundratals lägenheter eller stora industrifastigheter. En relativt blygsam skillnad i energiförbrukning kan bli enorma summor pengar på lite sikt. Priset på själva produkten är kanske inget som man skall stirra sig blind på.

Annonser