Tips kring vedledning

Att tända en brasa i en öppen spis och se på när elden tar vid är en härlig känsla.

Få saker kan vara så rogivande och samtidigt uppiggande som att betrakta brinnande lågor av eld. Frågan är vad man skall elda med för att säkerställa ett bra resultat? Vi tror på ved.

I uppvärmningssyfte eldas det inte i samma utsträckning längre, eftersom att värme kan skapas på andra sätt i vår moderna tid. I flera hus och lägenheter finns det däremot kvar möjligheter för eldning i form av kakelugnarkaminer och spisar och därav eldas det fortfarande, till stor del för trevnadens skull. Att elda med ved är effektivt och enkelt, men man bör betänka vilka grundläggande förutsättningar som skapar bäst eld. Nedan följer några konkreta råd på hur du bäst eldar med ved i din eldstad.

Olika träslag

När du eldar är det betydelsefullt vilket träslag som din ved består av. Man kan berättigat ställa sig frågan varför, eftersom att veden skall eldas upp, men faktum är att olika träslag genererar olika effekter vad gäller värme. Hårda träslag, så som exempelvis alm, ask, ek, lönn och bok genererar mer värme än vad mjuka träslag gör, förutsatt att kvantiteten är den samma. De mjukare träslagen som, till exempel, asp och lind är generellt sett billigare att köpa per kilo och de passar fint att elda med när vinterkylan inte är i full gång. När den väl kommer igång kan tung ved som bok, ek och likaså björkträ användas för att elda med. Tillsammans med trä av tall och gran är björken det mest förekommande träslaget att bruka vid eldning. För öppna spisar är björk i synnerhet passande, då björkträ inte sprider gnistor, medan tall och gran gnistrar å det vildaste.

Torkning

I stället för att köpa färdighuggen ved kan den som har tillgång till skog givetvis fälla träd och hugga sin egen ved att elda med. Om så är fallet är det viktigt att förstå hur man går till väga. Till exempel skall träd allra helst fällas under vintertid, då trädsaften har försvunnit. Därefter skall veden huggas och klyvas till fina pjäser när våren är kommen, för att sedan förvaras staplad ute för att låtas torka under ett år. Veden bör inte ligga på marken, utan i stället rekommenderar vi att den får staplas i ett utomhusförråd på ett annat underlag, för att dessutom kunna ge den skydd mot regnväder.

Allmänna råd

I övrigt är det också viktigt att se till att spjället till viss del är öppet när du eldar. Detta gör att elden brinner bättre och dessutom minskar det förorening, eftersom all gas eldas upp och försvinner. I stället skapas härlig värme av vedeldningen. Öppnar man inte spjället kommer rök att spridas in i bostaden. Vad som även är viktigt är att rengöra eldstaden årligen. Detta är bra eftersom att allt sot som samlas försämrar den värmande effekten. Sotet orsakar att värmen stiger upp i skorstenen i stället, men om du städar din eldstad genomgående en gång per år kan du säkerställa att värmen tar sig igenom gjutjärnet och in i ditt hem.Har du en vedspis som det inte har eldats i på ett tag kan det vara klokt att först elda med lite tidningspapper i den så kallade sotluckan. Därefter kan du göra det samma i eldstaden, med dess lucka på glänt och spjäll vidöppna. När det är säkerställt att det brinner utan bekymmer kan du fortsätta att elda som vanligt med ved.Ved brukar kunna brinna i upp till tre timmar. För att ha elden vid liv även under natten är det bra att ge elden en sista omgång av tunga vedträn. Hårt träslag som björk fungerar då alldeles utmärkt. Även fast elden upphör under natten bibehålls värmen och sedan är det enkelt att tända brasan effektivt nästa dag igen.

Redaktionen tipsar

  Miljödebatten tar en allt större plats och medvetenheten hos konsumenten ökar. Fler väljer att vedelda i den nya generationens...
I en genomsnittsvilla på 149 kvadratmeter går det åt cirka 13 480 kWh per år i uppvärmning. Genom att installera till exempel en berg-,...
Aldrig förr har det väl varit så populärt och nästan självklart att installera en braskamin i sitt hem. I dagens moderna samhälle handlar...

Annonser

Utvalda varumärken

I plåt och gjutjärn - generösa glas som ger fint ljus och härlig värme
Romotop är en av de stora och tongivande kamintillverkarna i Europa
Får man lita på asatron är Oden vår skandinaviske casanova.
Tänk på ditt och ditt hem behov när du väljer en vedeldad spis.