Viessmann

Kontakt

Viessmann Gruppen är en av världens ledande tillverkare av värme och förnybara energisystem. Familjeägt sedan 1917, leder Prof. Dr. Martin Viessmann företaget i tredje generationen. Gruppen sysselsätter idag över 9.600 anställda över hela världen och har en omsättning på ca. 1,86 miljarder Euro. Med 24 produktionsanläggningar i 11 länder, försäljningskontor med representanter i 74 länder är Viessmann väletablerat globalt.

Kontakt

Skalholtsgatan 9
164 40 Kista
Sverige
Facebook

Reportage, tips & idéer från Viessmann

Det är lätt att förväxla solceller med solfångare.
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme som man använder till varmvatten eller varmluft.
I en solcell omvandlas...