Fjärrvärme

 

Med fjärrvärme som energikälla får du både kostnadseffektiv värme och ren luft 

Att ha din uppvärmning säkrad genom fjärrvärme ger dig en trygg och enkel energikälla. Den kräver minimalt med arbete från din sida och driftsäkerheten är mycket hög. I dagens samhälle, där de flesta av oss har mycket att stå i, känns det som en enkel lösning att värme och varmvatten bara kommer till oss på ett tryggt och säkert sätt. Att sedan veta om att energikällan är miljövänlig och inte släpper ut vare sig rök, lukt eller ljud, gör oss bara ännu mera säkra på att fjärrvärme är en av de absolut miljösmartaste lösningarna. 

Fjärrvärmeleverantörerna tar till vara spillvärme från exempelvis industrin, energi från avfallsåtervinning eller rester från skogsavverkning. Detta är värme som annars skulle gå förlorad och genom att istället ta den tillvara, bidrar de till en effektivare värmeförsörjning.Idén med fjärrvärmen bygger på att man är flera hushåll, som tillsammans, i ett slutet kretslopp, drar nytta utan spillvärmen från exempelvis en närliggande industri.

Det är i fjärrvärmeverket som värmeprocessen sker och sedan levereras värmen hem till dig i rör som kopplas samman med ditt vattenburna värmesystem. Har du ingen vattenburen uppvärmning idag, kan du ändå dra nytta av fjärrvärmens alla fördelar. Vad som krävs för att kunna använda fjärrvärme i en villa med luftburen uppvärmning läser du mera om hos Svensk fjärrvärme. Fjärrvärme kan ge dig både värme till huset och varmvatten.

Fjärrvärme blir allt vanligare runt om i landet och fjärrvärmenäten byggs ut hela tiden. Tyvärr har olika delar av landet och även olika orter väldigt varierande förutsättningar för att få till stånd ett fjärrvärmeverk och det är fortfarande många orter som fortfarande helt saknar de rätta förutsättningarna.

Som privatperson har man ingen möjlighet att ”önska” att få fjärrvärme utan det är snarare ett sammanträffande av lyckliga tillfälligheter som gör att du råkar äga ett hus där de planerar att dra fram fjärrvärme, eller ännu hellre, redan har gjort det. Du kommer att få din tomt uppgrävd och 2 stycken rör monterade från din tomtgräns och fram till huset, men vad är väl en uppgrävd gräsmatta och några förstörda rabatter mot en livslång, miljövänlig och resurssnål uppvärmning!?

Vill du veta mera om hur fjärrvärmen utvecklas och vad som händer på marknaden så har Svensk Fjärrvärme en tidning om ämnet, som du kan beställa direkt från deras hemsida. På samma hemsida kan du också söka information om hur långt just din kommun har kommit i fjärrvärmearbetet.

 

Redaktionen tipsar

 Smidig värme för behagligt varma rum  Från att ha varit ett uppvärmningssätt som nästan uteslutade användes i badrum har golvvärme idag...
Att välja rätt värmelösning är ett stort beslut. Här gerNibe sin syn på uppvärmningslösningar.
●Denna artikel är en annons från Uponor Nya Uponor Smatrix Style optimerar inomhusklimatet med lägre energikostnader och högre komfort som...

Annonser