Skorstensalternativ

 

När det gäller din skorsten så är det mer att tänka på än vad man tror för att hålla den i bra skick 

För det mesta tänker man inte på skorstenen utan den finns bara där på taket och man förväntar sig att den ska sköta sin uppgift på rätt sätt. För det mesta gör den också det men det är ändå viktigt att du sköter om den på rätt sätt för att den skall hålla så länge som möjligt. Har du precis flyttat till ett hus med en skorsten så kan det vara bra att provtrycka den innan du börjar elda så att du vet att allt är som det ska. Din skorsten kan se fin ut på utsidan men det är ingen garanti för att den ser lika fin ut på insidan. I rökkanalerna kan det samlas sotbeläggningar av tjära och rökgaser, blir det för mycket sotbeläggningar så kan det om man har otur, leda till en soteld i din skorsten.

Beroende på vilken typ av uppvärmning du har och vilket bränsle du eldar med så skall brandskyddskontrollen ske med två, fyra eller åtta års intervaller, din lokala skorstensfejarmästare eller ditt kommunkontor kan berätta mer för dig om vad som gäller där du bor. Du kan undvika mycket av de onödiga beläggningarna i din skorsten genom att elda med ved som har torkat ordentligt och se till så att brasan får tillräckligt med syre och brinner med en klar låga. Det bildas en hel del onödig beläggning om du eldar med för lite syre eller ved som är för sur.

Många äldre skorstenar är i behov utav renovering eftersom de murades upp innan de nya reglerna med krav på hur tät skorstenen behöver vara kom till. En annan faktor till varför din skorsten eventuellt behöver renoveras är att den utsätts för ett enormt slitage, eldar du på vintern så kan det mycket väl vara flera minus grader på taket runt om skorstenen samtidigt som rökkanalerna leder ut rök som är flera hundra grader varm genom skorstenspipan. Dessa enorma temperaturväxlingar sliter oundvikligen på din skorsten.

För att du skall kunna njuta av en brasa i ditt hem så är det viktigt att du tar kontakt med din lokala skorstensfejarmästare för en genomgång av din skorsten. Om du skall bygga ett nytt hus så finns det olika typer av skorstenar att välja på beroende på hur huset ser ut och vad den skall användas till. De vanligaste alternativen är en murad skorsten, även kallad blockskorsten eller en stål skorsten. Eldar du inte i din skorsten så kan det vara bra att sätta upp ett skorstensskydd över den för att förhindra att fåglar bygger bon i någon av rökkanalerna.

När det gäller små renoveringar av din skorsten så kan du för det mesta klara det själv men alla större ingrepp bör utföras av kvalificerade fackmän så att det blir säkert gjort. För att få veta mer om vilka bestämmelser som gäller vid sotning och brandskyddskontroll där du bor så kan du vända dig till ditt kommunkontor eller din skorstensfejarmästare.

Vill du veta mer om skorstenar och få hjälp med vad du behöver till ditt bygge eller för att renovera din befintliga skorsten så är du välkommen att vända dig till någon av våra annonsörer.

 

Redaktionen tipsar

Njut av höstens mörka kvällar framför en skön och värmande brasa Nu knackar hösten på dörren med mörker, kyla och hårda vindar. Visst är...
I alla tider har människan farsinerats av elden. Den skänker oss ljus och värme och har sedan urminnes tider skyddat oss från olika hot,...
I dessa miljömedvetna tider har pelletseldning blivit ett populärt alternativ. Pellets är en ren naturprodukt som framställs av sågspån...

Annonser

Utvalda varumärken

Premodul skorstenssystem. Vinklad, schaktfri och rostfri. Testa vår nya skorstensberäknare!
Ett komplett sortiment av skorstensprodukter
Lägsta pris-garanti! Isolerad modulskorsten, svenskutvecklad med högsta kvalitet!
Oisolerade skorstenar för både ved- och pelletseldning i emaljerat stål.