Dragförbättrare och ventilator med solcell

Genom montering av Landysnurran Solcell skapas en kontinuerlig ventilation, som hjälper till att hålla kanalen fri från fuktig, stillastående luft.

Dragförbättrare och ventilator med solcell. LANDYSNURRAN är en allt mer använd produkt för dragförbättring i ventilationskanaler. Snurran är konstruerad med mycket lättgående lager för att för att uppnå effekt redan vid låga vindhastigheter. Genom montering av Landysnurran Solcell skapas en kontinuerlig ventilation, som hjälper till att hålla kanalen fri från fuktig, stillastående luft. LANDYSNURRAN finns med mynningsdimension 150 mm.

Redaktionen tipsar

I dessa miljömedvetna tider har pelletseldning blivit ett populärt alternativ. Pellets är en ren naturprodukt som framställs av sågspån...
För några av oss är det bara en mysig lek men för många kan det vara blodigt allvar. Att vi människor behöver bli mer medvetna om vad som...
Bergvärme är möjligheten att utvinna solens nästan oändliga energi ur marken. Vi har inte råd att varje dag låta denna utsläppsfria energi...