Behaglig mjukvärme

 

För många kan det vara näst intill otänkbart att montera ett element, eftersom man tycker att de är fula och tråkiga att titta på. Idag finns snygga lösningar för alla kräsna element köpare. Vackra element i gjutgranit som blir en prydnad för hemmet och ett konstverk för väggen.

De eleganta elementen avger lika skön värme som en solvarm klippa och de oljefyllda elementen är ett bra alternativ för den som ska byta uppvärmning eller kanske behöver tillskottsvärme. En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus och den miljö vi vistas i påverkar givetvis vår hälsa. Ett gott klimat med hög värmekomfort betyder mycket för vårt välbefinnande.

Samtliga bilder är hämtade från LVI´s hemsida 

Oavsett om du väljer ett designat gjutgranitelement eller ett element i ett standardutförande får du med dagens oljefyllda el-element, en jämn och behaglig uppvärmning av luften, temperaturvariationer minskas och gör att även dina golv hålls varma och sköna. Till skillnad från öppna radiatorer, där luften cirkulerar genom elementet och värms upp av heta el-patroner, är oljefyllda el-element ljudlösa, mjukvärmande element av en helt sluten konstruktion som arbetar med låga yttemperaturer. På så sätt slipper du torr luft och problem med cirkulerande damm som bränns till sot och smutsar ner väggar och tak. Inte minst allergiker uppskattar den förbättrade innemiljön som oljefyllda el-element erbjuder!

Samtliga produkter i artikeln finner ni hos LVI produkter

Det kan vara svårt att ange hur mycket man kan spara på att bara byta ut de gamla el-elementen mot nya men besparingar på drygt 20 procent är inte ovanligt. Om man dessutom räknar med installationskostnaden, som är lägre jämfört med vattenburna system, samt elementens långa livslängd, får man en låg investeringskostnad. De elektroniska termostaterna är väldigt känsliga och känner av om värmen inomhus stiger, exempelvis när solen ligger på, om man har gäster, använder ugnen eller eldar i kaminen, vilket direkt påverkar elförbrukningen.

   

Sammantaget minskar elförbrukningen hos dem som byter från gamla el-element till nya, moderna oljefyllda el-element och dessutom slipper man kostnaden för både dragningen av rör och för den värmeanläggning, som ett vattenburet system hade krävt. Så, byt ut de uttjänta elementen för att få ett bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning.

Källa:  

 

Redaktionen tipsar

I alla tider har människan farsinerats av elden. Den skänker oss ljus och värme och har sedan urminnes tider skyddat oss från olika hot,...
  Visst är uppvärmningsfrågan i våra hem något som tål att funderas på. Huvudbryet och tankarna på alla tusenlappar det kostar oss varje år...
Tänk på att spara undan det som du kan behöva vid ett senare tillfälle. Ackumulera är egentligen bara ett annat uttryck för att lagra. Att...

Annonser