Vindkraft

 

Vindkraft är ett miljövänligt alternativ när du skall välja energikälla

Oavsett om du bor i en lägenhet och skall välja elbolag eller om du har en egen gård på landet så är vindkraft ett miljövänligt el alternativ. Har du en bostad med en stor tomt och bra vindförhållanden så kan du välja att installera ett småskaligt vindkraftverk. Ett sådant räcker sällan till att försörja hela bostaden med el men bor du på ett ställe med en hög medelhastighet på vinden så kan du sänka dina elräkningar en hel del.

När du skall montera ditt gårdsvindkraftverk så är det viktigt att du tänker ut den bästa placeringen, vindkraftverk låter en del och de skapar också skuggor som kan störa grannar. Ett annat alternativ är vertikala vindkraftverk, på den här typen av vindkraftverk snurrar rotorbladen vertikalt till skillnad mot de traditionella vindkraftverken där rotorbladen snurrar horisontellt.

Vertikala vindkraftverk är tystare än de traditionella och eftersom det är färre rörliga delar på dem så är det dessutom mindre risk att dem går sönder och det bildas inte lika mycket skuggor av dem. Ta kontakt med kommunkontoret där du bor för att få veta vad som gäller vid installering av ett eget vindkraftverk.

Bor du i en lägenhet eller inte har möjlighet att installera ett eget vindkraftverk vid ditt hus så har du hos vissa elleverantörer möjlighet att välja om du vill ha el som har producerats av vindkraftverk. Beroende på vilket elbolag du har så kan du få betala lite extra för att få el från vindkraft, det rör sig om cirka fyra kronor om du bor i lägenhet och drygt trettio kronor om du bor i ett hus, priserna skiljer sig givetvis åt bland de olika elbolagen.

Vill du veta med om vindkraftproducerad elektricitet eller små vindkraftverk så är du välkommen att kontakta någon av våra annonsörer. 

 

Redaktionen tipsar

  Med ett småskaligt vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader på ett miljövänligt sätt.  Bor du avskilt och på en yta som passar bra för...
  På allt fler ställen ser man hur hustaken bekläds med solfångare. Den ständiga oron över hur vårt val av uppvärmning påverkar miljön blir...
Allt för många bostäder har problem med fukt och dålig lukt Många av problemen går dessutom att avhjälpa med hjälp av en avfuktare. Det kan...

Annonser