Jobba med solpaneler – ett bra val både för dig och för planeten

Efterfrågan på förnybar energi har ökat kraftigt de senaste åren. Vi söker oss till sol, vind och vatten för att tillfredsställa våra energibehov. Under de senaste åren har användningen av solceller fördubblats, främst för att just solceller kan användas i både stor och liten skala. Vem som helst kan installera solpaneler på taket för att sänka sina elkostnader. Med denna ökade efterfrågan kommer också ökade kompetensbehov för att möta det växande behovet.

I Kina testar man solpaneler som vägbeläggning på motorvägar. I Nederländerna provar man en liknande metod, fast på cykelbanor. Även på parkeringsplatser installerar man solpaneler i marken. I länder där man har ont om mark, installeras stora solcellsöar till havs eller i andra vattendrag. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur man kan utveckla tillvaratagandet av solenergi.

Trots vårt stundvis solfattiga klimat finns det även i Sverige fantastiska förutsättningar för solenergi. Trots detta kommer i dagsläget enbart en procent av energin från solen. Enligt Naturskyddsföreningen skulle denna siffra kunna vara en tredjedel. Men det förutsätter att vi klär alla våra tak med solpaneler.

Är detta ens möjligt? Ett steg på vägen är slopandet av bygglovet för att installera solceller på tak, vilket infördes för knappt två år sedan. Det väntas göra så att efterfrågan på solpaneler tar ytterligare fart. Denna ökade efterfrågan väntas i sin tur leda till lägre priser och förbättrad teknologi. Frågan är om vartenda hushåll kommer att vända sig till solen för sin elförsörjning.

Så vad är egentligen solcellsenergi?

Solcellsenergin produceras i stora solpaneler som består av solceller. När solstrålar träffar dessa solceller uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan av panelen. Man kopplar en ledning mellan framsidan och baksidan av solcellen, i vilken det då bildas likström. Denna likström omvandlas sedan till växelström, som sedan kan användas som hushållsel.

Yrken med ljus framtid

Den som vill säkra jobb i framtiden bör absolut sikta på solenergibranschen. För att möta den ökade efterfrågan inom solenergi krävs nya kompetensområden och det är viktigt för att Sveriges utbildningsinstitutioner ligger i framkant här. Så vad bör du utbilda dig till om du vill jobba inom solenergibranschen?

Solelstekniker: Som solelstekniker har du stenkoll på solcellsinstallationer. Du tittar på solinstrålning, väderstreck, taklutning, och utifrån det beräknar du hur stor elproduktion en kund kan vänta sig. Utifrån det kan du presentera lämplig solcellsanläggning.

VVS-ingenjör med solenergikompetens: Det finns en stor efterfrågan på VVS-ingenjörer, och speciellt är behovet stort på dem med solenergikompetens. Här lär man sig hur värmesystem är uppbyggda och man kan projektera och utveckla solcellssystem.

Solenergiprojektör: Här har du koll på hela processen från ax till limpa och kan guida kunden till den rätta lösningen. Du analyserar först affären och ser sedan till att installeringen sköts på bästa sätt.

Redaktionen tipsar

Sverige har idag ett av Europas lägsta krav på utsläpp från kaminer vid vedeldning. Dessa krav kommer inom kort att skärpas avsevärt. Det...
Det är en fantastisk känsla att kliva innanför dörrarna i JP Walther´s showroom i Källby Den härliga värmen från brinnande kaminer och...
Miljö- och klimatförändringar är något som berör alla människor. Du kanske inte har möjlighet att göra allt men du kan alltid göra något...

Annonser