borra bergvärme tillstånd

Reportage, tips & idéer

Bergvärme är möjligheten att utvinna solens nästan oändliga energi ur marken.
Vi har inte råd att varje dag låta denna utsläppsfria energi gå till spillo och därför måste vi ta...

Redaktionen tipsar

Tänk på att spara undan det som du kan behöva vid ett senare tillfälle. Ackumulera är egentligen bara ett annat uttryck för att lagra. Att...
  Solceller har blivit alltmer vanligt idag och många vill numera installera dem på sina hustak. Solceller är ett av de mest miljövänliga...
Det är sällan som den svenska sommaren är så extremt varm som i år. Ändå menar meteorologer och andra som forskar på klimat och...

Annonser