engelska växthus

Redaktionen tipsar

Det är sällan som den svenska sommaren är så extremt varm som i år. Ändå menar meteorologer och andra som forskar på klimat och...
Söker du en pelletspanna med bra driftsäkerhet och bra ekonomi? En panna med hög säkerhet som sparar tid och har ett stort bränslemagasin?...
Det är lätt att förväxla solceller med solfångare. I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme som man använder till varmvatten...

Annonser