Modern energi och uppvärmning

Moderna tider har skapat en helt ny medvetenhet runt uppvärmning och energifrågor

I tidernas begynnelse var man glad om man fick gjort upp en eld som man kunde grilla sitt nyfångade byte över och dessutom få lite värme i grottan under natten. När utvecklingen ledde till att vi började bygga bostäder och bosätta oss inomhus var det fortfarande en ensam värmekälla, mitt i bostaden som gällde. Man bodde många tillsammans i ett enda rum, så man fick hjälpas åt att hålla värmen så gott man kunde. När bostäderna växte blev den stora vedspisen i köket en central knutpunkt där man samlades, arbetade, åt och höll värmen tillsammans. En nostalgiker skulle säkert säga att detta var bekymmerslösa tider där varje gård och hushåll skötte sin egen försörjning och såg om sitt eget bo men tiderna förändras och med det också våra behov av anpassade uppvärmningssystem. 

50 år tillbaka i tiden känns som en överskådlig och inte allt för avlägsen tid men trots det skall man veta att det har hänt väldigt mycket på bara de åren. Vi har gått igenom vedpannornas tid, med ständig passning och iskalla hus varje morgon innan man fått fyr i pannan på nytt. Sedan har vi fått uppleva ett 70-tal där, i princip, alla nya hus utrustades med direktverkande el, utan någon som helst tanke på elpriser eller kärnkraftverk. På 80-talet sköljdes vi av den första, stora gröna vågen då kärnkraftsfrågan blev rykande het. De äldre husen, som tidigare eldat med ved, började fylla på sina oljetankar och oljeeldning var i början på 90-talet den klart största energilösningen runt om i stugorna. För alla som byggde nytt under den här perioden hade det nu kommit flera olika luftvärmesystem som intressanta alternativ.  

Det var här någonstans, som allting började ta fart på riktigt. Miljömedvetenheten växte snabbt, alternativa energikällor poppade upp som små friska uppstickare och i detta miljötänkande tidevarv blev de alternativa energikällorna ett välkommet inslag i vårt energitänk. Allt fler började borra för bergvärme, installerade insatser för pellets till sina oljepannor och satte upp solfångare på taket. Vi fick alla lära oss att värna om miljön och alla som arbetade med energi i olika skepnader fick jobba hårt för att få fram miljövänliga och hållbara alternativ, åt dagens kräsna energikonsumenter. 

Idag finns det massor av olika energialternativ, som alla, passar mer eller mindre bra för just dina och ditt hus förutsättningar. Med hjälp av vår energiguide skall du kunna få fakta om de olika uppvärmningssystemen på marknaden, jämföra för och nackdelar samt få hjälp att sortera ut de alternativ som kan vara aktuella för just ditt hus. Välkommen till Energiportalen och till den Stora Energiguiden.

 

Redaktionen tipsar

I solfångare omvandlas solinstrålningen till värme och kan antingen användas i ett varmvattensystem för att värma tappvarmvatten eller i...
I alla tider har människan farsinerats av elden. Den skänker oss ljus och värme och har sedan urminnes tider skyddat oss från olika hot,...
Allt för många bostäder har problem med fukt och dålig lukt Många av problemen går dessutom att avhjälpa med hjälp av en avfuktare. Det kan...

Annonser