Vedpanna

 

Med en vedpanna kan du elda i huset utan att bidra till växthuseffekten

Om du väljer att installera en vedpanna som huvudsaklig värmekälla så kommer det krävas en del arbete för att hålla igång den. För att du skall kunna utnyttja din vedpanna så behöver du ha ett vattenburet värmesystem i huset och en ackumulatortank.

Ackumulatortanken lagrar värmen som vedeldningen genererar till dess att den behövs. En modern vedpanna har en verkningsgrad på mellan 75-85% under förutsättning att installationen sköts på rätt sätt och om du har en stor och välisolerad ackumulatortank. De moderna vedpannorna har låga utsläpp av ämnen som är farliga ut miljö- och hälsosynpunkt och det finns dessutom vedpannor som är svanenmärkta om du vill vara helt säker på att du får en så miljövänlig panna som möjligt. För din och din familjs skull så är det viktigt att vedpannan kan kylas ner snabbt om tanken är ordentligt uppvärmd och ditt pannvatten börjar koka. Kolla så att den vedpannan du vill ha har en temperaturavkännare, en styrventil och en kylslinga så att pannan själv kan känna av och kyla vattnet om det skulle behövas. När rökgaserna har gått igenom pannan bör temperaturen ur brandsäkerhetssynpunkt inte vara högre än 350 grader. Vill du ha en fläktstyrd förbränning så kan du kontakta skorstensfejaren eller en annan kvalificerad fackman så hjälper dem dig.

För att du skall vara så skonsam mot miljön som möjligt så är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Se till så att veden har fått torka ordentligt och att lufttillförseln är tillräcklig så att det inte pyr och bildas onödiga rökgaser, annars är det lätt hänt att det bildas sot, tjära och giftiga rökgaser och då ökar risken för soteld i din skorsten.

Välkommen att titta runt bland våra annonsörers hemsidor för att hitta mer information och den vedpanna som bäst tillfredställer dina behov.  

 

Redaktionen tipsar

I dessa miljömedvetna tider har pelletseldning blivit ett populärt alternativ. Pellets är en ren naturprodukt som framställs av sågspån...
  Uppvärmning står för 60 procent av svenska hushålls energiförbrukning och det är under vinterhalvåret som värmen behövs som mest. För...
9 av 10 svenskar anser att energisnålt hus är avgörande för husköp – men få känner till ny lag som energideklarerar hus inför försäljning...

Annonser