Energideklarerade hus

9 av 10 svenskar anser att energisnålt hus är avgörande för husköp – men få känner till ny lag som energideklarerar hus inför försäljning.

Enligt en undersökning som Fortum låtit genomföra känner endast en fjärdedel av svenskarna till den nya lag som innebär att alla hus och större byggnader ska genomgå en energibesiktning innan de säljs. Sådana besiktningar kan dock bli ett viktigt konkurrensmedel vid husförsäljning eftersom 85 procent av svenskarna anser att husets energieffektivitet är avgörande för husköpet.

Energieffektivitet kan komma att bli ett allt viktigare konkurrensmedel på bostadsmarknaden. I en undersökning från Fortum uppger 85 procent av svenskarna att det är avgörande för husköpet att huset är energisnålt. Av de tillfrågade över 26 år är siffran hela 90 procent. Samtidigt är det inte många som känner till lagförslaget om energideklaration av småhus som riksdagen ska ta ställning till i juni. Av de tillfrågade har endast 27 procent hört talas om den nya lagen, som föreslås träda i kraft redan i höst. Bara 3 procent av de tillfrågade bedömer att de har goda kunskaper om vad lagen om energideklaration innebär. - Själva syftet med energideklarationer är att göra husets energieffektivitet tydligare för konsumenten i samband med försäljning, uthyrning och överlåtelse. På sikt tror vi att det kommer att leda till en ökad efterfrågan på energieffektiva villor, kommenterar Jan Norberg, sakkunnig i energifrågor på Fortum.

Läckert hus från Rörvikshus

De som bor i villa är generellt mer insatta i den nya lagen än de som bor i lägenhet. Åldern spelar också roll: ju äldre de tillfrågade är, desto fler känner till lagen. Bland dem över 66 år uppgav hela 50 procent att de hade hört talas om den nya lagen. Geografiskt syns också skillnader. Bäst insatta i den nya lagen är man i Västerbottens län där 34 procent känner till den nya lagen vilket kan jämföras med endast 23 procent i Stockholms län. I Örebro län är det flest konsumenter som anser att husets energihushållning är avgörande för husköpet. Av de tillfrågade i länet uppger 91 procent att det spelar roll hur energisnålt huset är vid ett köp, och för 17 procent är det helt avgörande.

Lagen om energideklaration föreslås träda i kraft den 1 oktober i år. Krav på deklarationer införs stegvis och omfattar alla aktuella byggnader från och med den 1 januari 2009. Den innebär att alla villor och uppvärmda byggnader ska genomgå en energibesiktning utförd av en certifierad besiktningsman. Besiktningen genomförs på villor i samband med försäljning.

 

Redaktionen tipsar

Sverige har idag ett av Europas lägsta krav på utsläpp från kaminer vid vedeldning. Dessa krav kommer inom kort att skärpas avsevärt. Det...
  Visst är uppvärmningsfrågan i våra hem något som tål att funderas på. Huvudbryet och tankarna på alla tusenlappar det kostar oss varje år...
               I vår iver att tilläggsisolera och täta våra hus glömmer vi ibland bort vikten av en bra ventilation. Man hör ofta hur...

Annonser