Småskaliga vindkraftverk

 

Med ett småskaligt vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader på ett miljövänligt sätt. 

Bor du avskilt och på en yta som passar bra för att utnyttja vindkraft så kan du installera ett eget vindkraftverk för att kunna sänka dina elkostnader på ett miljövänligt sätt. Ett vindkraftverk låter en del så därför är det bra om du tar hänsyn till eventuella grannar innan du bestämmer vart det skall placeras.  

Bilden är hämtad från Hannevinds hemsida 

Införskaffar du ett småskaligt vindkraftverk så kan du producera din egen vindkraft el när det blåser och sedan köpa el från det elbolag som du är ansluten till när ditt gårdsvindkraftverk inte genererar tillräckligt mer el. Du kan själv välja om du vill att ditt vindkraftverk skall arbeta fristående utan att vara anslutet till elnätet eller om du vill ansluta det mot elnätet på din fastighets sida av elmätaren. Med små vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du får elkraft på ett ekologiskt sätt och sparar på världens icke förnybara energiresurser.

Bilden är hämtad från Hannevinds hemsida 

Den här typen av småskaliga vindkraftverk passar väldigt bra på landsbygden, gårdar, öar och andra ställen där det blåser mycket och vindförhållandena är bra. Om vindhastigheten fördubblas så ökar vindkraften åtta gånger så ju högre medelhastighet vinden har där du bor desto mer kan du få ut av ditt vindkraftverk. 

Bilden är hämtad från Bullarens Energitekniks hemsida 

Vill du ha ett eget vindkraftverk men tycker att de traditionella verkar generera för mycket störande ljud och skuggor så kan du välja att installera ett vertikalt vindkraftverk. På den här typen av vindkraftverk snurrar rotorbladen vertikalt istället för horisontellt som är det vanligaste, detta minskar skuggbildningen och de går dessutom tystare. En annan fördel med vertikala vindkraftverk är att det är färre rörliga delar på dem vilket minskar risken för att de skall gå sönder. För att du skall få veta vad som gäller vid installation av ett privat vindkraftverk så rekommenderas det att du vänder dig till ditt kommunkontor för information.

 

Redaktionen tipsar

●Denna artikel är en annons från Uponor Nya Uponor Smatrix Style optimerar inomhusklimatet med lägre energikostnader och högre komfort som...
Med värmekällan direkt i ditt golv får du en perfekt upplevelse av värmen i rummet. Det blir allt vanligare med värmegolv både i kök,...
Du måste vara väldigt noggrann med vilken pump du köper Från allra första början tillverkades och användes luftvärmepumpar uteslutande i...

Annonser