borra bergvärme nära tomtgräns

Reportage, tips & idéer

Bergvärme är möjligheten att utvinna solens nästan oändliga energi ur marken.
Vi har inte råd att varje dag låta denna utsläppsfria energi gå till spillo och därför måste vi ta...

Redaktionen tipsar

Försäkringsbolaget Folksam presenterade en rapport om reparationer av värmepumpar. Rubriken gav intrycket av en bransch med rufflare och...
I solfångare omvandlas solinstrålningen till värme och kan antingen användas i ett varmvattensystem för att värma tappvarmvatten eller i...
Att välja rätt värmelösning är ett stort beslut. Här gerNibe sin syn på uppvärmningslösningar.

Annonser