Kan jag producera el med hjälp av solceller?

Hur mycket el producerar solceller per år?

En genomsnittligt stor solcellsanläggning med en effekt på 9 kW producerar cirka 7 000 till 10 000 kWh årligen. Den exakta elproduktionen avgörs av faktorer så som solinstrålning, solcellernas lutningsgrad, eventuella skuggförluster solcellernas verkningsgrad. 

Ett solcellssystem på 9 kW kräver i regel en takyta på cirka 60 kvadratmeter, vilket medför en energiproduktion på omkring 0,17 kW per kvadratmeter och år.

I den här artikeln pratar vi mer om de faktorer som påverkar produktionen av solel för ett solcellssystem. På HemSol, där bland annat en solcellskalkylator återfinns, kan du räkna ut huruvida ett solcellssystem kan vara lönsamt för dig.

5 faktorer som påverkar solcellernas produktion av solel

  1. Solcellernas placering: En sydlig montering och en lutning på cirka 37 grader är optimalt.
  2. Solinstrålningen: En hög solinstrålning ger en högre elproduktion.
  3. Skuggförluster: Ger upphov till en lägre elproduktion, problemet kan mildras med en optimerare.
  4. Smuts, löv och snö: Påverkar inte elproduktionen nämnvärt.
  5. Solcellernas kvalitet: Solceller med hög verkningsgrad producerar mer el.

Nedan pratar vi mer om de faktorer som precis nämnts i större detalj.

1. Solinstrålningen i ditt närområde

I Sverige har vi en solinstrålning på omkring 1 060 kWh per kvadratmeter. Gotland har de mest gynnsamma förhållandena för solelsproduktion, det vill säga 1 200 kWh/m², medan den solinstrålning som gäller i Norrland ibland endast ligger på 800 kWh/m².

Även om elproduktionen är lägre såvida solinstrålningen är låg kan lönsamheten trots det vara god såvida du installerar billiga budgetpaneler.

2. Solcellernas lutningsgrad och placering

Solceller ska placeras i ett sydligt väderstreck, och den optimala lutningsgraden ligger på 30 till 45 grader. Om du har ett platt tak eller ett flackt lutande tak är det en god ide att vinkla solcellssystemet så en mer optimal lutningsgrad uppnås.

En solcellsanläggning med en lutning på 45 till 60 grader eller 15 till 30 grader producerar några procent mindre el i jämförelse med en solcellsanläggning som har en optimal lutning. Vi lär oss hela tiden mer om grön el och effektiviteten ökar hela tiden på solceller och placeringen är inte längre lika viktig.

3. Skuggförluster för ditt solcellssystem

Träd och byggnader kan ge upphov till skugga som bidrar till att ditt solcellssystem producerar mindre elektricitet. Men med en optimerare kan ej skuggade paneler fortfarande producera rikligt med el, vilket bidrar till att systemets totala elproduktion ökar.

En optimerare medför en ökad kostnad motsvarande 5 till 10 % av totalkostnaden för ditt solcellssystem, så produktionsökningen ska vara större än så för att en investering i en optimerare ska vara lönsam.

4. Naturens påverkan

Snö kan som mest bidra med en effektförsämring på omkring två procent, och såvida ditt solcellssystems lutningsgrad är optimal glider snön av dina solceller innan någon märkbar effektförsämring märks av. 

Löv och smuts sköljs bort av regnet, så dess påverkan på elproduktionen är minimal. 

5. Solcellernas tekniska egenskaper

Budgetpaneler medför en lägre total elproduktion i jämförelse med standard- och premiumpaneler såvida en lika stor takyta nyttjas. Men även om elproduktionen blir lägre med budgetpaneler kan de billigaste panelerna löna sig såvida du kan installera en stor solcellsanläggning på ditt tak. 

Vi vill även nämna att elproduktionen är lägre på vintern då dagarna är mörkare i Sverige, så det kan vid den årstiden vara lönsamt att komplettera sitt solcellssystem med en luftvärmepump.

 

Redaktionen tipsar

Efterfrågan på förnybar energi har ökat kraftigt de senaste åren. Vi söker oss till sol, vind och vatten för att tillfredsställa våra...
Aldrig förr har det väl varit så populärt och nästan självklart att installera en braskamin i sitt hem. I dagens moderna samhälle handlar...
Det är sällan som den svenska sommaren är så extremt varm som i år. Ändå menar meteorologer och andra som forskar på klimat och...

Annonser

Utvalda varumärken

Vitovolt - Bli din egen elproducent med Solceller av högsta kvalitet.
Maxa effekten av solceller med vår systemlösning. Upptäck fördelarna med solceller och värmepump från NIBE.
Solpaneler – miljövänlig värme till oslagbart pris.
Specialist på solvärme och flexibla värmesystem. Återförsäljare i hela Sverige.